همه نوشته در مجموعه مسکونی

برج‌های ستاره کیش – فاز شش صدف کیش

برج‌های ستاره کیش در این صفحه به معرفی برج‌های ساخته شده و در حال ساخت ستاره کیش در فاز شش شهرک صدف میپردازیم.   زمین‌های فاز شش صدف بصورت کلی به شرکت ستاره مسکن جنوب کیش وابسته به بانک مسکن واگذار شدهاست. این فاز در دو تیپ ویلا آپارتمانهای شش واحدی و برج‌های 12 طبقه…

مشخصات تكميلي
1 2 3 4 5